17:00 Middagdienst

Voorganger: Ds. G.P. Hommes (Leusden)

Collecten bestemd voor:

  1. Leprazending (wereldlepradag)
  2. Eredienst

Liturgie:
Opw 407 : 1, 2, 3
HC 23 / 59-60
HC 24 / 63-64
Jezus’ liefde voor mij (Sela)
Lezen: MatteĆ¼s 20 : 1-16
Nieuw Geref. Kerkboek 213 : 1, 2, 3
Ps 103 : 1, 3, 4 (De nieuwe psalmberijming)