17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Rienks (Nijkerk-Oost)

Collecten bestemd voor:

  1. Dit Koningskind
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
Ps 95 : 1, 3
Lezen: Jesaja 43 : 9-13a; Hand. 4 : 1-12; 1 Tim. 2 : 1-7
Gz 106 : 3
Tekst: HC Zondag 11
Opw 461
Geloofsbelijdenis (melodie Ld 429)
NLB 653 : 1, 2, 4, 7
NLB 425