17:00 Middagdienst

Voorganger: Ds. E. Brink (Waddinxveen)

Collecten bestemd voor:

  1. Serve the city (Utrecht)
  2. Eredienst

Liturgie:
Gz 123 : 1
Lezen: Job 2 : 1-10
Ps 38 : 5, 6, 9 (uit het Liedboek)
Lezen: NGB art. 13
Tekst: HC Zondag 10
Ps 25 : 2
Nieuw Geref. Kerkboek 232
Ld 442