17:00 Middagdienst

Voorganger: Ds. S.M. Alserda (Spakenburg)

Collecten bestemd voor:

  1. TU Kampen TU Bibliotheekfonds
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 146 : 4, 6
Geloofsbelijdenis: Gz 123 : 1, 12 Artikelen art. 2-7, Gz 123 : 5
Schriftlezing: Jesaja 40 : 25-31
Ps 33 : 3, 4, 7
Tekst: HC Zondag 9
Op Toonhoogte 268
Gz 106 : 1, 2