Diensten op zondag om 10.00 uur en 17.00 uur

Iedereen is van harte welkom. Je hoeft niks mee te nemen en je mag meedoen, maar dat hoeft niet.

Bijbelcitaat

Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.’ Psalm 16:2

Met het oog op…
…de kerkdienst van vrijdagavond 19 april 2019

Vader, in uw handen leg ik mijn geest

Zeven woorden sprak Jezus aan het kruis.
Zeven korte zinnen vol betekenis.

1e woord: gebed tot de Vader, om vergeving voor de soldaten.
2e woord: belofte van het paradijs tot de meegekruisigde moordenaar.
3e woord: liefevolle zorg voor moeder Maria.
4e woord: kreet tot God: waarom heb U Mij verlaten?
5e woord: vraag om water.
6e woord: juichkreet: het is volbracht!

In de kerkdienst op Goede Vrijdag denken we na over het 7e woord: gebed tot de Vader: in uw handen leg ik mijn geest (Lucas 23:46a)

 

ds. Hans van Benthem

De Rehobothkerk is een groeiende gemeenschap van bewogen christenen met hart voor Utrecht


Elkaar inspireren en ondersteunen vinden wij belangrijk