Diensten op zondag om 10.00 uur en 17.00 uur

Iedereen is van harte welkom. Je hoeft niks mee te nemen en je mag meedoen, maar dat hoeft niet.

Bijbelcitaat

Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.’ Psalm 16:2

Met het oog op…
…de kerkdienst van zondagmorgen 3 maart 2019

Veertigdagentijd: vasten?

Komende woensdag is het Aswoensdag.

Het begin van de zgn. veertigdagentijd, een eeuwenoude kerkelijke traditie.

Ruim zes weken tot Pasen, waarbij de zes zondagen niet meetellen.

In protestantse kringen is het trending om te vasten in een of andere vorm.

Is het iets voor jou? Voor ons?

(n.a.v. Marcus 2: 18-22)

 

ds.Hans van Benthem

De Rehobothkerk is een groeiende gemeenschap van bewogen christenen met hart voor Utrecht


Elkaar inspireren en ondersteunen vinden wij belangrijk