Diensten op zondag om 10.00 uur en 17:00 uur

Iedereen is van harte welkom. Je hoeft niks mee te nemen en je mag meedoen, maar dat hoeft niet.

Bijbelcitaat

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
Romeinen 10:17

Met het oog op… 

…de kerkdienst op zondag 18 februari

Met vallen en opstaan onderweg naar Pasen – 1: Petrus, rots en valstrik

De veertigdagentijd is begonnen: de tijd van as-woensdag tot Pasen.
De zondagen in deze periode volg ik zoveel mogelijk het project: Met vallen en opstaan met Petrus onderweg naar Pasen.
Petrus is bij alle grote momenten t/m het sterven en de opstanding van Jezus aanwezig geweest. Hij speelt er ook een rol in. Als hij belijdt, tegenspreekt, vol zelfvertrouwen is, slaapt, zijn zwaard trekt, verloochent, en het lege graf ontdekt.

Zondag deel 1:
Wie denk je dat Jezus is?
Een basisvraag.
Het antwoord bepaalt wat je van Hem mag/moet verwachten.
En voor jezelf.

(n.a.v. Matteüs 16 : 13-23)

Hans van Benthem

Samen verder 

In april waren er voor het laatst diensten onder de vertrouwde naam ‘Vrijgemaakt’.  Op 1 mei is ons GKV-kerkverband landelijk samengegaan met de NGK-kerken, in Utrecht is dat de Jeruzalemkerk. De kerken zijn een halve eeuw geleden gescheiden wegen gegaan na een kerkelijke twist. Dankbaar dat dit samengaan nu gelukt is. Er was landelijk en ook in onze kerk aandacht voor deze fusie, in de dienst van 14 mei (youtube).
Voor onze gemeente verandert er in eerste instantie niet veel. De naam van onze kerk is nu ‘Nederlandse Gereformeerde Kerk Utrecht – Rehobothkerk’, (ook wel: NGK Utrecht – Rehobothkerk). De website en de mailadressen zijn ook bereikbaar als ‘www.rehobothkerkutrecht.nl’ en bijvoorbeeld ‘gebedspunten@rehobothkerkutrecht.nl’. De huidige namen met ‘utrecht-centrum.nl’ blijven natuurlijk nog werken. 

 

Kerkdiensten ook op YouTube.

Elke zondag om 10:00 wordt de dienst gestreamd vanuit de kerk. 
De dienst wordt live uitgezonden via ons YouTube kanaal Rehoboth stream, het geluid -ook van de middagdienst- is ook te beluisteren via onze website
Op ons YouTube kanaal vind je ook de eerder opgenomen diensten.

De Rehobothkerk is een groeiende gemeenschap van bewogen christenen met hart voor Utrecht

Elkaar inspireren en ondersteunen vinden wij belangrijk