Huiskringen

Onze kerk komt doordeweeks ook in kleinere groepjes bijeen, wij noemen dit huiskringen. Een groot deel van de gemeente is lid van een huiskring. Deze huiskringen bestaan uit gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen. Eén keer in de twee weken komt een huiskring bij elkaar om samen te eten en om te praten over de bijbel of een thema dat hieraan gerelateerd is. Huiskringen zijn voor ons als kerk belangrijk om elkaar te ontmoeten, er te zijn voor elkaar; als een gezellige plek en een plek om hulp te vragen of te signaleren.

Wil je een keer langskomen bij een huiskring in jouw buurt? Dat kan! Neem dan contact op met de Coachgroep Huiskringen.