Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen voor seksuele intimidatie en misbruik in pastorale relaties

Sinds 2012 heeft onze gemeente interne vertrouwenspersonen aangesteld. Deze vertrouwenspersonen zijn mede aangesteld op initiatief van het Meldpunt Misbruik en worden ook door dit meldpunt toegerust.

Waarvoor zijn deze vertrouwenspersonen aangesteld?

Wanneer mensen in verwarring raken door het doen en laten van een ambtsdrager moet er iemand in de buurt zijn. Iemand die binnen brede delen van de gemeente bekend is en vertrouwen geniet. Iemand die onafhankelijk is, niet in verbinding staat met de kerkenraad en verplicht is tot geheimhouding. Zo iemand moet beschikbaar zijn als een eerste klankbord om mensen die zich geïntimideerd voelen aan te horen. Doel is eventuele slachtoffers een luisterend oor te bieden, te helpen bij het ordenen en benoemen van hun gevoelens, het zicht krijgen op wat er aan de hand is en te adviseren over het doen dan wel afzien van verdere stappen.
Vertrouwenspersonen kunnen voor advies en hulp terugvallen op het Meldpunt Misbruik.

De vertrouwenspersonen van de Rehobothkerk zijn:
Peter Johannes en Trudelien van ’t Hof,  vertrouwenspersoon@utrecht-centrum.nl
Ook kun je bij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties rechtstreeks contact opnemen met Het Meldpunt:
Geraldine Kooij, vertrouwenspersoon bij het meldpunt, is van maandag tot en met woensdag telefonisch bereikbaar via 06- 81080117 of per mail g.kooij@meldpuntmisbruik.nl
Ineke van Dongen, preventiemedewerker bij het meldpunt, is van dinsdag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via 06-20054452 of per mail info@meldpuntmisbruik.nl

Misbruik melden: 06 81 08 01 17 (ma-vrij, 9.00-17.00)
Of via het Meldformulier op de website www.meldpuntmisbruik.nl