Contact

Kerkgebouw
Briljantlaan 6
3523 CE Utrecht
Telefoon: 030-2516427

Predikant
Ds. Hans van Benthem
Engelsmanplaat 21
3524 AZ Utrecht
tel: 030-6626012
e-mail: hans.vanbenthem2@gmail.com
Klik hier voor meer informatie

Koster
Paul Deurloo
tel: 06-25427897
e-mail: koster@utrecht-centrum.nl
Klik hier voor meer informatie

Kerkelijk bureau
Voor officieel contact over lid worden, of berichten over trouwen, dopen of verhuizing, kun je mailen naar: kerkelijkbureau@utrecht-centrum.nl

Bankrekeningen
kerk:  NL 36 INGB 0004 0745 36 t.n.v. Geref. Kerk Utrecht (Centrum) 
diaconie: NL 55 RABO 0394 2883 51 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Utrecht (Centrum)