Verhuur

Omdat de kerk alleen op zondag gebruikt wordt voor kerkdiensten kunnen de zaaltjes op andere dagen gehuurd worden. Voor activiteiten van de gemeente kost dit over het algemeen niks. Wil je iets anders organiseren, dan kost het meestal wel iets. Als je voor een activiteit gebruik wilt maken van een zaal van onze kerk kun je daarvoor ruim van tevoren met onze koster overleggen.