Categorie: Activiteiten

19:30 Huwelijksbevestiging

Bevestiging van het huwelijk van Rick van der Mark en Jantine Los

Voorganger: ds. J. van Benthem

Collecte bestemd voor: Voedselbank Utrecht

14:00 Huwelijksbevestiging

Bevestiging van het huwelijk van Harro Tams en Dianne Burggraaff

Voorganger: ds. Hans Schaeffer (Wageningen)

 

Locatie: Rehobothkerk

Collecte bestemd voor: Prinses Maximacentrum

17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. P. van den Berg (Leusden)

Collecten bestemd voor:

 1. Serve the City
 2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 27: 1, 7
Tekst: HC Zondag 10
LB(2013) 913: 1, 2
Schriftlezing: Job 4: 1-8; 5: 8; 6: 1-4; 8: 1-7; 11: 1-7; 27:1-6
Ps 88: 5, 7
Schriftlezing: Job 16: 18-22; 19: 19-29
LB(2013) 894
LB(2013) 713: 1, 2, 5

10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. H. Bouma

Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

 1. Stichting Hulp in Praktijk (HiP)
 2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
PvN 16
PvN 130
Kinderlied: Opwekking Kids 77
Schriftlezing: Hebreeën 2: 9-10 (Herziene Statenvertaling)
Opw 575
Ik ben – Sela
No longer slaves

17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. Z. van Hijum (Almere)

Collecten bestemd voor:

 1. Stichting Hulp in Praktijk (HiP)
 2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LB (2013) 405: 2, 3, 4
GK(2017) 172: 1, 2, 5
Tekst: HC Zondag 11
Schriftlezing: Openbaring 4: 1-3 en Openbaring 5
Zingende Gezegend 98: 2, 5
GK(2017) 212
Ps 118: 10

10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. M.J.C. Blok

Collecten bestemd voor:

 1. Stichting Bootvluchteling
 2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
n.n.b.

17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. W.T. van Veelen (Tiel)

Collecten bestemd voor:

 1. Stichting Bootvluchteling
 2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
n.n.b.

10:00 Ochtenddienst

Voorganger: n.n.b.

Collecten bestemd voor:

 1. Diaconie
 2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
n.n.b.

17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. R. Kelder (Ede-Noord)

Collecten bestemd voor:

 1. Diaconie
 2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
n.n.b.

17:00 Middagdienst

Voorganger: br. J. Nieuwenhuis

Collecten bestemd voor:

 1. Pastoraal Centrum De Herberg in Oosterbeek
 2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 146: 1
Schriftlezing: Handelingen 3: 1-26
Ps 146: 3, 6
Opw 770
Weerklank 262