Categorie: Activiteiten

19.30 Huwelijksbevestiging

Huwelijksbevestiging bruidspaar Gerard v.d. Kroef en Thea Godschalk
Locatie: Residence Rhenen, Veenendaalsestraatweg 50, Elst/Rhenen

Voorganger: ds. M. de Jong (Amsterdam-Centrum)

Collecte bestemd voor: Stichting Hulpaktie Doboj

19.30 Huwelijksbevestiging

Huwelijksbevestiging bruidspaar Steven Buitinga en Willemijn de Graaf

Voorganger: ds. H. Bouma

Collecte bestemd voor: Chin in need

19.30 Huwelijksbevestiging

Huwelijksbevestiging bruidspaar Hans Locht en Corianne Kaptein

Voorganger: ds. P. Poortinga (Zeewolde)

Collecte bestemd voor: Venezuela (via De Verre Naasten)

19.00 Huwelijksbevestiging

Huwelijksbevestiging Tim Molenaar en Laura Kuijsten

Voorganger: ds. J.M. de Jong (Amsterdam-Centrum)

Collecte bestemd voor: Schuilhuis

20:00 Vesper

Samenzang en overdenking in de lijdensweek

Sobere samenkomst met liederen en bijbellezingen waarin we stil staan bij het lijden van onze Heer. We komen en gaan in stilte, er is na afloop geen gezamenlijk koffiedrinken.

Liturgie:
Vooraf: Hij kwam bij ons gewoon (Opwekking 268, instrumentaal)
Opening: Welkom en korte opzet vesper
Zingen: Sela – Via Dolorosa
Lezen: Johannes 11: 5-16 en 47-53 (Opwekking Lazarus)
Stilte: Tekst op de beamer: Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.
Lezen: Johannes 12: 23 – 33 (Gaan naar Jeruzalem)
Stilte: Tekst op de beamer: Waarachtig ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het bij één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Lezen: Marcus 14: 22 – 26 (Laatste avondmaal)
Stilte: Tekst op de beamer: Hij brak het brood, deelde het uit en zei: Neem hiervan, dit is mijn lichaam.
Lezen: Lucas 22: 39 – 54 (Gevangenname)
Stilte: Tekst op de beamer: Uit de hemel verscheen een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden.
Zingen: Hij kwam bij ons heel gewoon (Opwekking 268: 1 – 2)
Lezen : Mattheüs 26: 62 – 66 (Veroordeling)
Stilte : Tekst op de beamer: Hij is schuldig en verdient de doodstraf
Lezen: Johannes 19: 16 – 30 (Kruisiging)
Stilte: Tekst op de beamer: Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: dat is uw zoon, en daarna tegen de leerling: dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht.
Lezen: Lucas 23: 44 – 48 (Scheuring voorhangsel)
Stilte: Tekst om de beamer: De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige.
Slotlied: In deze stilte – Sela (Geef ons uw vrede)

17:00 Middagdienst

Voorganger: E.R. de Braak (Ede)

Collecten bestemd voor:

  1. ZOA Vluchtelingenzorg
  2. Eredienst

Liturgie:
n.n.b.

10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Collecten bestemd voor:

  1. Dit Koningskind
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
NLB 283 : 1-5
Zingende Gezegend 218 : 1, 2
Zingende Gezegend 218 : 4
Kinderlied: Hij is de Rots
Schriftlezing: Matteüs 16 : 13-24, Lukas 22 : 31-34
Tekst: Lukas 22 : 54-62
Ps 61 : 2, 3, 6
NLB 939
NLB 415 : 3

17:00 Middagdienst

Voorganger: stud. I. Poortinga (Kampen)

Collecten bestemd voor:

  1. Evangelisten wereldwijd (door Utrecht Mission/Verre Naasten)
  2. Eredienst

Liturgie:
Gz 121 : 1, 2, 4, 9
Gz 90
Lezen: Johannes 20:19-29
Gz 150
Gz 179b
Gz 64

17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. D. Welfing (Amersfoort)

Collecten bestemd voor:

  1. Dit Koningskind
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
NGK 163
NGK 42a
Schriftlezing 1: Matteüs 21 : 28-32
Schriftlezing 2: Matteüs 21 : 33-39
Ps 80 : 8, 9, 10
NGK 178 : 1, 5
NGK 162 : 1, 3, 6, 7, 8, 9
Opw 407

10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. R. Kelder (Amersfoort-Emiclaer)
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Utrecht Mission (Zending)
  2. Diaconie

Liturgie:
Ps 61 : 3, 4, 6
Gz 157
Kinderlied: Mijn God is zo G-O-E-D
Schriftlezing: Openbaring 7
Tekst: Openbaring 7 : 14-15
Opw 615
Gz 68
Juicht want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt (Sela)
Opw 501
Samen eten wij (Sela) (luisterlied)
De Heer is mijn herder (Sela)
NLB 416