Gemeentebeschrijving

Onze gemeente

 

Stadsgemeente

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Utrecht (Centrum) telt rond de 330 leden. Wij zijn een typische stadskerk met veel studenten en dertigers. Maar ook kinderen en mensen van middelbare en oudere leeftijd zijn lid van onze gemeente. Ruim 75% van onze gemeente heeft belijdenis van het geloof afgelegd. Het aantal doopleden is dus vrij laag. Zie verder het statistisch overzicht van onze gemeente kerklid.nl.

Grondgebied

Het grondgebied van de Gereformeerde Kerk te Utrecht (Centrum) beslaat dat deel van de burgerlijke gemeente Utrecht dat wordt begrensd door: de spoorlijn Utrecht-Amersfoort – Vecht – Weerdsingel W.Z. – Catharijnebaan – Smakkelaars-veld – Van Sijpesteinkade – Graadt van Roggenweg – Weg der Verenigde Naties – ds. Martin Luther Kinglaan – Amsterdam-Rijnkanaal – Leidsche Rijn – de lijn ten oosten van de Strijkviertelplas zuidwaarts tot aan de Ringkade – vervolgens de gemeentegrens met Nieuwegein, Houten en Bunnik, Zeist en De Bilt tot de de spoorlijn Utrecht-Amersfoort.
De Tolakkerlaan bij Zeist maakt deel uit van ons grondgebied.
Het grondgebied van de stadswijken Kanaleneiland en Transwijk (postcodes 3526 en 3527) is hiervan uitgezonderd; dit is het grondgebied van de kerk Huis van Vrede, Utrecht-Kanaleneiland.

Onze gemeente is ingedeeld in 14 wijken. Een groot deel van de gemeenteleden is lid van één van de 10 huiskringen en/of een bijbelstudievereniging. Daarin wordt iedere veertien dagen aan de hand van de Bijbel met elkaar nagedacht en gesproken over wat een christen in deze tijd bezighoudt.

Overigens woont er nog een aanzienlijk aantal leden van de Rehobothkerk in Transwijk en Kanaleneiland en daar is ook een huiskring actief. Dit is historisch zo gegroeid en zal wellicht in de toekomst vanzelf oplossen.

De Rehobothkerk

Van oudsher wordt er gekerkt in de Rehobothkerk, die staat aan de Briljantlaan 6, 3523 CE in Utrecht. Iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur bent u van harte welkom in onze erediensten in dit gebouw.

De naam Rehoboth komt uit het bijbelboek Genesis 26:22 en betekent “nu heeft de HEER ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden”. Het is de naam die Isaäk gaf aan een bron met helder water. Hij trok toen als herder door het beloofde land en was niet langer met andere herders in een gevecht om leefruimte gewikkeld. Die naam is bij de bouw van de kerk in 1959 gegeven. Bij het besluit van de kerkenraad werd dat zo verwoord: “de HERE maakte ruimte voor zijn kerk hier ter plaatse, nadat haar bij de vrijmaking alle kerkelijke goederen waren ontnomen.” Zo werd dat in die tijd beleefd.

Logo

Ook in onze tijd is Rehoboth een mooie naam voor de kerk:

  • met Jezus als bron van levend water
  • samen als gemeente groeien
  • en levend water zijn voor de omgeving
  • onder Gods zegen.

De tekst uit Genesis 26 en de naam Rehobothkerk zijn gebruikt als basis voor ons logo. In het logo worden twee kleuren gebruikt met elk een betekenis:

  • blauw is het (levende) water in de put van Isaäk;
  • groen is de omgeving rond de put die groeit en bloeit door het levende water uit de put.

Het witte kruis in het logo richt ons op de genade van God, die door het offer van Zijn Zoon Jezus Christus onze zonden weggenomen heeft en ons eeuwig leven geeft.