Gemeentegids: Vrienden en catechumenen

Van oorsprong kennen we in de gemeente twee soorten leden: doopleden en belijdende leden. Sinds 2004 kennen we daarnaast ‘vrienden’ en ‘catechumenen’. Vrienden hebben aangegeven toe te willen groeien naar Christus en zijn gemeente, maar zijn nog niet toe aan een besluit over doop en belijdenis. Catechumenen (letterlijk: iemand die onderwijs ontvangt) zijn mensen van buiten onze kerk, die graag na een tijd van voorbereiding en kerkelijk onderwijs zich bij onze gemeente willen voegen en zich willen laten dopen en openbare geloofsbelijdenis willen doen. Wanneer een vriend of catechumeen bij onze gemeente wil gaan horen, heten we hen in een kerkdienst welkom in een liturgisch moment.
Het besluit van de kerkenraad om deze groep mensen een naam te geven, komt voort uit het idee dat wij ze niet als buitenstaanders willen beschouwen, want door Gods genade zijn ze dat niet (meer). Het is juist mooi als ze al voor de doop en de belijdenis opgenomen worden in de gemeente, zodat ze gesteund en gestimuleerd kunnen worden door andere gemeenteleden (en andersom). Daarom is ervoor gekozen om deze mensen een duidelijke status te geven: vriend of catechumeen. Dat betekent onder andere ook dat ze recht hebben op huisbezoek en als vriend of catechumeen vermeld worden in De Weerklank en op kerklid.nl en daar ook toegang toe hebben.

Als u vriend of catechumeen wilt worden kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.