Kerkenraad

De ouderlingen vormen samen met de dominee de kerkenraad, die eindverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de gemeente. De dominee is tevens voorzitter van de kerkenraad en geeft leiding aan de vergaderingen en aan het dagelijks bestuur van de kerk. 

Als ouderlingen proberen we om gemeenteleden te helpen om christen te zijn in het leven van elke dag. Soms gaat het over heel praktische zaken, vaak ook spreken we over echte levensvragen: wie ben je en wat betekent dat? Wat geloof je daarover?

We willen er als kerk zijn voor elkaar en ook iets beteken voor onze stad. Dat gaat hand-in-hand. We kunnen alleen iets betekenen voor mensen die op zoek zijn naar God als we een open en veilige omgeving zijn voor iedereen. Een van de manieren waarop we dat proberen te doen, is dat we doordeweeks in kleine groepen samenkomen in onze eigen wijk of buurt om te eten, te leren en het leven met elkaar te delen. We noemen dat huiskringen, een plek om thuis te zijn, maar waar je ook makkelijk eens kunt buurten.

Er zijn nog veel meer mensen actief in onze gemeente, in diverse functies en commissies. Zo is er de diaconie, die mensen in en buiten onze gemeente praktisch en financieel ondersteunt. En het bestuursteam vormt het dagelijks bestuur van onze gemeente. Onder het bestuursteam vallen tal van commissies, zoals de commissie die de tweewekelijkse buurtmaaltijd verzorgt, de commissie Eredienst, de commissie die het kerkgebouw beheert, de redactie van de nieuwsbrief en het kerkblad, enzovoort. Al het werk dat er in onze gemeente gebeurt, heeft uiteindelijk één doel, zoals het verwoord staat in onze gemeentevisie: samen willen we God dienen en als een groeiende gemeenschap van bewogen christenen ons inzetten voor Utrecht.