10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem
Bijzonderheden: in deze dienst wordt openbare geloofsbelijdenis afgelegd.

Collecten bestemd voor:

  1. Leprazending (Wereldlepradag)
  2. Eredienst

Liturgie:
Votum (Sela)
Ps 8 : 1, 3, 4, 6 (De Nieuwe Psalmberijming)
Kinderlied: Onder, boven, voor en achter
Schriftlezing: Marcus 9 : 14-29
Tekst: Marcus 9 : 24
Ps 62 : 1, 3, 4 (De Nieuwe Psalmberijming)
Opw 710
Bless the Lord my soul (Taizé)
PvN 145