10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. K. Folkersma (Spakenburg-Noord)
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Thema: “Ik zie uit naar de HERE, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn Woord” (Ps 130 : 5).

Collecten bestemd voor:

  1. Utrechste Missionaire Arbeid (UMA)
  2. Diaconie

Liturgie:

Advent-intro:
Lezen: Jesaja 9 : 1 en Johannes 12 : 44-47
Aansteken kaars
Zingen: Gz 27 : 1-5

Ps 22 : 10, 12
Ps 130 : 1, 2
Kinderlied: Ik zag een kuikentje
Schriftlezing: Klaagliederen 3 : 17-39 en Psalm 130
Ps 130 : 3
Tekst: Psalm 130 : 5
Ps 130 : 4
Gz 125 : 1, 2, 3
Gz 125 : 4, 5, 6
Gz 79 : 5, 6
Ld 262 : 1, 2, 3