10:00 Ochtenddienst

Voorganger: br. B. Veurink
Thema: Oog in oog met de monsterlijke machten van een in zonde gevallen wereld mag je bedenken dat God speelt met Leviathan. Dit machtige zeemonster vormt voor Hem kinderspel.

Collecten bestemd voor:

  1. Evangelisatie
  2. Eredienst

Liturgie:
Opw 672
Opw 125
Kinderlied: KOW 17 / E&R 430
Schriftlezing: Job 40 : 25 – 41 : 26; Psalm 104
Ps 68 : 1, 8
Tekst: Psalm 104 : 26
Ps 104 : 1, 2, 7
Opw 407