17:00 Middagdienst

Voorganger: Ds. H.Sj. Wiersma (Spakenburg)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Sprank
  2. Evangelisatie

Liturgie:
Ps 111 : 1, 6
Schriftlezing: Marcus 8 : 27-38
Ps 26 : 2, 6
Tekst: HC Zondag 12
Ps 138 : 3, 4
Gz 68 : 1, 2, 3
Ps 71 : 8, 13