17:00 Middagdienst

Voorganger: Ds. C. Smit (Lelystad)
Bijzonderheden: Pinksteren, gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. Utrecht Mission (Zending)
  2. Eredienst

Liturgie:
Gz 167 : 1, 2, 3
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-42
Ps 16 : 3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Ld 477 : 1, 2
Geloofsbelijdenis: HC v/a 53
Gz 123 : 5
Gz 102a : 1, 2