17:00 Middagdienst

Voorganger: Ds. A. Buursema (Barneveld-Voorthuizen)

Collecten bestemd voor:

  1. Open Doors (Zondag voor de vervolgde kerk)
  2. Diaconie

Liturgie:
Ld 177 : 1, 2, 3, 4
Schriftlezing: Marcus 14 : 32-42
Ps 91 : 1, 8
HC Zondag 15
Ld 183 : 1, 3
Geloofsbelijdenis: NLB 344
Gz 89 : 1, 2, 4