17:00 Middagdienst

Voorganger: Ds. J. van Benthem

Collecten bestemd voor:

  1. Straatpastoraat Utrecht
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
Nieuw Geref. Kerkboek 8a : 1, 2, 3, 4
Schriftlezing: Genesis 4 : 17-26
Ps 10 : 1, 2, 4 (De Nieuwe Psalmberijming)
Ps 63 : 1, 2
Opw 710