17:00 Middagdienst

Voorganger: Ds. A. Rienks (Nijkerk)

Collecten bestemd voor:

  1. E&R Evangelisatie en Recreatie
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
Ps 34 : 1, 4, 5 (Levensliederen)
Schriftlezing: Romeinen 8 : 16-24a; 1 Petrus 1 : 4-7; 3 : 13-18; 4 : 1-4; 4 : 12-16
Tekst: HC Zondag 15 en 16a
Gz 169 : 2, 3
Gz 119 : 1, 3
Opw 706
Gz 165