17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. W. Scherff (Harderwijk)

Collecten bestemd voor:

  1. Epafras
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 116 : 1, 4, 8
Lezen: Romeinen 6 : 1-14
Tekst: HC Zondag 17
Nieuw Liedboek 618 : 1, 3, 5, 7
Geloofsbelijdenis, berijming Casper Koolsbergen
Gz 94 : 2, 3, 6
Nieuw Liedboek 425