17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. H.J. Boiten (Amersfoort-Centrum)
Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met GKv Houten en CGK Singelkerk

Collecten bestemd voor:

  1. Dit Koningskind
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 121 : 1
Ps 16 : 1, 2, 3
Schriftlezing: 2 Tim. 3 : 1-13
Ps 81 : 1, 6, 7, 8
Tekst: Ex. 8 : 12-15
Ps 105 : 14, 21
Ps 97 : 4, 5
Ld 444