17:00 Middagdienst

Voorganger: dr D. Visser (CGK Amersfoort)
Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met GKv Houten en CGK Singelkerk

Collecten bestemd voor:

  1. Utrecht Mission (Zending)
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 94 : 1, 5, 7
Schriftlezing: Romeinen 12 : 9-21
Tekst: Romeinen 12 : 19
NLB 756 : 1, 4, 6
Gz 161
Opw 181