17:00 Middagdienst

Voorganger: Ds. P. Waterval (Harderwijk)
Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met GKv Houten en CGK Singelkerk

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Hulp in Praktijk (HiP)
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
PvN 121
NLB 314 (Liedboek 2013)
Schriftlezing: Jesaja 10:24-26; Spreuken 19:11; Matteüs 5:21-26; Efeziërs 4:26-27
Ld 239 : 1, 5, 6 (Liedboek 1973)
Geloofsbelijdenis (gezongen, melodie NLB 913)
Ps 148 : 4, 5