17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Gereformeerde Jeugdzorg (SGJ)
  2. Eredienst

Liturgie:
Opw 245
Ps 111 : 1, 2, 3, 4 (De Nieuwe Psalmberijming)
Schriftlezing + tekst: Psalm 111 en 112
Ps 112 : 1, 3, 4 (De Nieuwe Psalmberijming)
PvN 145