17:00 Middagdienst

Voorganger: Ds. G.P. Hommes (Leusden)

Collecten bestemd voor:

  1. Utrechste Missionaire Arbeid (UMA)
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 110 : 1, 2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Lezen: HC Zondag 18
NGK 211 : 1, 2
Lezen: Handelingen 1 : 1-14
NGK 211 : 3
Ps 68 : 2, 7, 9 (De Nieuwe Psalmberijming)
LvdK 769 : 1, 2, 4, 6