17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Rienks (Nijkerk-Oost)
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Sprank
  2. Diaconie

Liturgie:
Ps 148 : 1
Geloofsbelijdenis (melodie Ld 114)
NLB 687 : 3
Lezen: 1 Thess. 4:13-5:6; 2 Thess. 1:6-10
Lezen: NGB art 37
Ld 279 : 1, 2, 3, 4
Tekst: HC Zondag 19, v/a 52
Ld 279 : 5, 6
Ld 300 : 1, 4, 6
Gz 68 : 3