17:00 Middagdienst

Voorganger: Ds. S.M. Alserda (Spakenburg)

Collecten bestemd voor:

  1. International Justice Mission
  2. Stichting Emeritering

Liturgie:
Ps 95 : 1, 3
Ld 328 : 1, 2
Schriftlezing: Matteüs 4 : 1-11
Ps 91 : 6, 7
Tekst: Matteüs 4 : 4
Op Toonhoogte 230
Gz 143 : 2, 4