17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Veerman (Zeist-De Bilt)

Collecten bestemd voor:

  1. Red een Kind – noodhulp vluchtelingen
  2. Diaconie

Liturgie:
Gz 17 : 1, 2
Schriftlezing: 1 Kor. 10 : 1-13
Ps 78 : 1, 14 (De Nieuwe Psalmberijming)
Tekst: 1 Kor. 10 : 7a, 8a, 9a, 10a, 13
Ps 145 : 5
Gz 123 : 1, 5
Gz 115 : 1, 2