17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. R.Th. de Boer (Harderwijk)
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Utrechste Missionaire Arbeid (UMA)
  2. Diaconie

Liturgie:
Opw 640
Het lied van de zondag : 1, 2, 3, 6
Schriftlezing: Klaagliederen 3 : 1-20
Ps 22 : 1, 3, 6
Gz 160
Aan uw tafel (Sela)
De Heer is mijn herder, hij is alles wat ik nodig heb