17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.B. Wilmink (Amersfoort)

Collecten bestemd voor:

  1. Leprazending (Wereldlepradag)
  2. Eredienst

Liturgie:
LvdK Gez 225 : 1, 4
LvdK Ps 113 : 1, 2
Schriftlezing: Marcus 5 : 21-43 en HC Zondag 21b (v/a 55)
LvdK Ps 72 : 4, 7
Nieuw Liedboek 939
LvdK Gez 409 : 1, 5