19.00 uur Oriëntatie-avond nieuwe ambtsdragers

Oriënterende bijeenkomst voor nieuwe ambtsdragers

We beginnen om 19.00 uur met een gezamenlijke maaltijd en vanaf 20.00 uur willen we inhoudelijk doorpraten over wat het ambt van ouderling en van diaken inhoudt en hoe het van invloed is op je weekindeling en omgeving. Broeders voor wie het de eerste keer is om over ambtswerk na te denken, maar ook broeders die al eens gepolst zijn of die al eerder ambtsdrager zijn geweest, zijn met hun eventuele vrouw/vriendin van harte welkom!

Graag van tevoren even laten weten als je van plan bent om te komen en of je al dan niet deelneemt aan de maaltijd, scriba@utrecht-centrum.nl.