21:00 Kerstnachtdienst

Kerstnachtdienst met muziek en lied
Ontvangst met koffie en thee vanaf 20.30 uur, na afloop is er chocolademelk en glühwein.

Thema: Immanuël, God is met ons

Liturgie:
Als alles duister is – Sela
Bijbellezing: Psalm 42: 12, 43: 3-5
Welkom
Bijbellezing: Jesaja 9: 1-6
O kom Immanuël
Bijbellezing: Lucas 2:1-7
Oh holy night
Bijbellezing: Lucas 2:8-16
Wij trekken in een lange stoet
Overdenking
Silent Night
Bijbellezing: Openbaring 21:1-4, 22-26
In het licht
Slotwoord
Hoor de engelen zingen d’eer