21:00 Kerstnachtdienst

Kerstnachtdienst met muziek en lied
Thema: Een leefbare samenleving – vrede op aarde
Ontvangst met chocolademelk en glühwein vanaf 20.30 uur

Liturgie:
Adventskaars
Luisterlied + samenzang: In deze stilte
Welkom
Geef vrede Heer, geef vrede (Nieuwe Liedboek 1010)
Bijbellezing: Psalm 130: 5-8
Luisterlied: Nu laat U mij in vrede gaan
Bijbellezing: Micha 5: 1-3
Licht van de wereld (Opwekking 595)
Bijbellezing: Lucas 1: 26-33
Mary did you know
Bijbellezing: Lucas 2: 1-7
Once in royal David’s city
Bijbellezing: Lucas 2: 8-14
Oh holy night
Overdenking en gebed
Slotwoord
Eer zij God in onze dagen