20:00 Vesper

Samenzang en overdenking in de lijdensweek

Sobere samenkomst met liederen en bijbellezingen waarin we stil staan bij het lijden van onze Heer. We komen en gaan in stilte, er is na afloop geen gezamenlijk koffiedrinken.

Liturgie:
Vooraf: Hij kwam bij ons gewoon (Opwekking 268, instrumentaal)
Opening: Welkom en korte opzet vesper
Zingen: Sela – Via Dolorosa
Lezen: Johannes 11: 5-16 en 47-53 (Opwekking Lazarus)
Stilte: Tekst op de beamer: Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.
Lezen: Johannes 12: 23 – 33 (Gaan naar Jeruzalem)
Stilte: Tekst op de beamer: Waarachtig ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het bij één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Lezen: Marcus 14: 22 – 26 (Laatste avondmaal)
Stilte: Tekst op de beamer: Hij brak het brood, deelde het uit en zei: Neem hiervan, dit is mijn lichaam.
Lezen: Lucas 22: 39 – 54 (Gevangenname)
Stilte: Tekst op de beamer: Uit de hemel verscheen een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden.
Zingen: Hij kwam bij ons heel gewoon (Opwekking 268: 1 – 2)
Lezen : Mattheüs 26: 62 – 66 (Veroordeling)
Stilte : Tekst op de beamer: Hij is schuldig en verdient de doodstraf
Lezen: Johannes 19: 16 – 30 (Kruisiging)
Stilte: Tekst op de beamer: Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: dat is uw zoon, en daarna tegen de leerling: dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht.
Lezen: Lucas 23: 44 – 48 (Scheuring voorhangsel)
Stilte: Tekst om de beamer: De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige.
Slotlied: In deze stilte – Sela (Geef ons uw vrede)