10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Collecten bestemd voor:

  1. TU Kampen
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
Votum en groet
Opw 502 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen (2 maal)
Gods wil: Johannes 15: 1-5
NLB 841: 1, 2 Wat zijn de goede vruchten
Gebed
Kinderlied: Vertel me eens, Heer Jezus
Schriftlezing: Marcus 11: 1-20
Tekst: Marcus 11: 12-14; 20
Verkondiging
LB 78: 1, 2 Laat me in U blijven, groeien, bloeien
Gebed
Collecte
Opwekking 595
Zegen