10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J.M. Batteau (IJsselstein)
Bijzonderheden: Pinksteren, in deze dienst worden 3 kinderen gedoopt: Magnus van Schalkwijk, Elin Schoots en Anna van Bochove.

Collecten bestemd voor:

  1. UMA
  2. Eredienst

Liturgie:
Zingen: Ps 23 : 1 (n.a.v. overlijden br. Horlings)
Ld 477
Galaten 5 : 13-26
Ps 51 : 5
Doop:

  • Luisterlied “Zegenwens”
  • Gz 179a
  • Nieuwe Op Toonhoogte 485 : 1

Kinderlied: Ik moet weggaan
Schriftlezing / tekst: Handelingen 2 : 1-13
Breng ons samen (Sela)
Zingen: Ps 105 : 1, 5, 21