10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. A. Veerman (Zeist-De Bilt)

Collecten bestemd voor:

  1. De Verre Naasten: studiefonds kerkleiders op missie
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 90 : 1, 8 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gz 38
Kinderopw. 191
Schriftlezing: Openbaring 21:1-4; 21:11-12; 21:16-22:5
Ps 87 : 1, 3, 5
Tekst: Openbaring 21 : 3
NLB 747 : 1, 2, 8
NLB 769 : 1, 2, 6