10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Collecten bestemd voor:

  1. Pastoraal Centrum De Herberg
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
PvN 121
DNP 93
Gods wil: 10 geboden + Micha 6:8
SvG: Maak ons hart onrustig
Kinderlied: Bouw je leven op de rots
Schriftlezing: Lucas 17 : 22-30
Tekst: Lucas 18 : 1-9
DNP 102 : 1, 4, 5
NGK 167