10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. P.F. de Boer (Ermelo)

Collecten bestemd voor:

  1. Gevangenenzorg Nederland
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 100 : 1, 4
NGK 177 : 1, 3
Kinderlied: Kinderopwekking 68
Schriftlezing: Spreuken 3 : 1-8
Ps 146 : 1, 3, 8
Tekst: Spreuken 3 : 5-6
Opw 687
NLB 913