10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. H. Bouma

Collecten bestemd voor:

  1. Leprazending (wereldlepradag)
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 103 : 5, 7
Kinderlied: Diep, diep, diep als de zee
Schriftlezing: Romeinen 8 : 14-21
Opw 136
Sela: Jezus’ liefde voor mij
Ps 65 : 1, 2 (De Nieuwe Psalmberijming)