10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. P. van den Berg (Leusden)
Voor deze eredienst zijn uitgenodigd de leden die behoren tot groep B.
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Utrecht Mission (zending)

Liturgie:
LB(2013) 975
Ps 87 : 1, 3, 5
Kinderlied: Kleuren (Marcel Zimmer)
Schriftlezing: Hand. 2:1-4 en 32-42
Tekst: Hand. 2:38
Ruimte voor U (Sela)
Viering HA
Opw 798