10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem
Voor deze eredienst zijn uitgenodigd de leden die behoren tot groep A.

Collecten bestemd voor:

  1. Utrecht Mission (Zending)
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 122 : 1, 3
Geloofsbelijdenis: HC Zondag 1
Ps 73 : 7, 8 (De Nieuwe Psalmberijming)
Kinderlied: Doe je wapens aan (Elly en Rikkert)
Schriftlezing: Lucas 16 : 19-31
Zingen: In Christ alone
Zingen: Verwachten (Sela)