10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. S.M. Alserda (Spakenburg-Zuid)
Voor deze eredienst zijn uitgenodigd de leden die behoren tot groep A.

Collecten bestemd voor:

  1. Smash for life
  2. Eredienst

Liturgie:
PvN 84
Kinderlied: Doe je wapens aan
Schriftlezing: Efeze 2 : 1-3, 11-22
Ps 111 : 2, 3
Tekst: Efeze 2 : 14-18
Opw 428
Collecte
Gz 162 : 1, 4