10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem
In deze dienst doet Michel Dickhoff belijdenis.
Voor deze eredienst zijn uitgenodigd de leden die behoren tot groep B.

Collecten bestemd voor:

  1. Wycliffe bijbelvertalers
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
PvN 121
Kinderlied: Ik woon in een cadeau
Schriftlezing: Lukas 18:35-19:10
Tekst: Lukas 19:1-10
NLB 531 : 1, 2, 3
Sela – Thuis
NLB 905 : 1, 3, 4