10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem
Voor deze eredienst zijn uitgenodigd de leden die behoren tot groep A.
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Utrechtse Missionaire Arbeid (UMA)
  2. Diaconie

Liturgie:
Ps 138 : 1, 2
Kinderlied: Ik woon in een cadeau
Schriftlezing: Psalm 138
Ps 138 : 3, 4
Aan uw tafel (Sela)
Opw 411