10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. A.A. Kramer (Amersfoort-Oost)
Voor deze eredienst zijn uitgenodigd de leden die behoren tot groep B.

Collecten bestemd voor:

  1. De Verre Naasten: studiefonds kerkleiders op missie
  2. Eredienst

Liturgie:
Opw 462
Wet: Mattheüs 22 : 34-40
GK 243
Kinderlied: Ik woon in een cadeau
Schriftlezing: Mattheüs 5 : 1-16
Tekst: Mattheüs 5 : 9
LB 1010
De wind steekt op (Sela)