10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Zingende Gezegend 217 : 1, 2, 4, 5
GK(2017) 168
Kinderlied: Kinderopw 233
Schriftlezing: Lucas 7 : 36-50
Ps 63 : 2
Geloofsbelijdenis: Evangelische Liedbundel 289
Ps 103 : 3
GK(2017) 167