10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. Hans van Benthem

Bijzonderheden: Pasen, in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:
1. Protestantse diaconie Utrecht (Opvang Oekraïners)
2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LB(2013) 634 : 1, 2
LB(2013) 624
Kinderlied: Wat een vriend
Schriftlezing: Marcus 16 : 1-15
GK(2006) 44
GK(2006) 94 : 1, 3, 6
LB(2013) 604
Opw 580
GK(2006) 99 : 1, 2, 3